Privacybeleid

Wie zijn we
Website-adres: https://www.lonnekerspoortje.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Het Lonneker Spoortje verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij geeft, bv. via het contactformulier op de website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk van u en/of uw kinderen, en mensen die u heeft opgegeven om te benaderen in noodgevallen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboorteplaats
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer
 • Toestemmingsformulieren
 • Kindvolgsysteem

Bijzondere gegevens die ik -indien noodzakelijk- verwerk
Bijzondere gegevens die ik verwerk om mijn taak als gastouder te kunnen uitvoeren zijn:

 • Gegevens over de gezondheid van het kind (medicijngebruik, allergieën)

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk
Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

 • Het onderhouden van contacten met ouders, voogden en verzorgers van de kinderen;
 • Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind;
 • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, of op grond van de wet vereist is.

Waar ik persoonsgegevens bewaar en hoe ik ze beveilig
De bescherming van uw gegevens neem ik serieus en ik heb passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Mijn laptop is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Mijn papieren dossier bewaar ik in een afgesloten kast;
 • Contracten en toestemmingsformulieren zijn online te vinden op de beveiligde website mijn.4kids.nl. Deze website is beveiligd met een wachtwoord en gebruikersnaam.

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan via onderstaande gegevens contact met mij op.

Wie toegang heeft tot uw gegevens
Buiten mij als gastouder heeft niemand anders toegang tot uw gegevens. 

Wanneer ik persoonsgegevens deel met derden
Uw gegevens worden niet aan derden verkocht en uw gegevens worden uitsluitend gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u bezit naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie, te sturen.

Contact
Indien u naar aanleiding hiervan vragen heeft, dan kunt u via onderstaande gegevens contact met mij opnemen:

Het Lonneker Spoortje

Robertinkkamp 23
7524BP Enschede                                                    
Nederland                                                                              

Telefoon: 053-4762231
E-mail: 

Klachten Ingesloten 
Klachten over het niet juist uitvoeren van het privacybeleid kunt u bij mij aangeven. Daarnaast hebt u het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw kind in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.